Otsin sobivat automatti oma autole:

Privaatsuspoliitika Auto-matid.com

Privaatsuspoliitika Auto-matid.com

Privaatsustundlikke andmeid või isikuandmeid töödeldakse veebipoe www.auto-matid.com kaudu. Auto-matid.com peab isikuandmete hoolikat käsitlemist väga oluliseks. Seetõttu töötleme ja turvame isikuandmeid hoolikalt. Töötlemisel järgime isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõudeid. See tähendab muu hulgas seda, et me:
- toome selgelt välja, millistel eesmärkidel me isikuandmeid töötleme. Me teeme seda käesoleva privaatsuspoliitika kaudu;
- piirdume isikuandmete kogumisel ainult nende isikuandmetega, mis on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
- küsime teilt esmalt selgesõnalist luba teie isikuandmete töötlemiseks, juhul kui selleks on vaja teie luba;
- kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid turvameetmeid ja nõuame seda ka osapooltelt, kes meie nimel isikuandmeid töötlevad;
- austame teie õigust esitada, parandada või kustutada oma isikuandmeid vastavalt teie soovile.

Auto-matid.com vastutab andmete töötlemise eest. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitame, milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me kogume ja kasutame. Soovitame teil sellega põhjalikult tutvuda.
Käesolevat privaatsuspoliitikat on viimati uuendatud 24.05.2018.

Isikuandmete kasutus

Meie teenust kasutades jätate meile teatud teabe. Tegu võib olla isikuandmetega. Me salvestame ja kasutame ainult neid isikuandmeid, mis on esitatud otse teie poolt, seoses teie poolt tellitud teenusega või mille puhul on selge, et need andmed on meile esitatud töötlemise eesmärgil.
Me kasutame järgnevaid andmeid käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel:
- Nimi ja aadress
- Telefoninumber
- Billing address
- E-posti aadress
- Makseviis
- Kasutajanimi
- Sünnikuupäev
- IP aadress

Registreerimine

Saate registreeruda meie veebilehe teatud osade kasutamiseks. Pärast registreerimist salvestame teie poolt valitud kasutajanime kaudu esitatud isikuandmed, et te ei peaks neid iga kord uuesti sisestama ja me saaksime teiega lepingu täitmise, arveldamise ja maksmisega seoses ühendust võtta. Seejärel saame anda teile ülevaate meilt ostetud toodetest ja teenustest.


Me ei anna teie kasutajanimega seotud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või kui seda nõuab seadus. Meie makseid vahendab makseteenuse pakkuja Multisafepay. Nende privaatsuspoliitika on leitav siit. Kui kahtlustatakse pettust või meie veebisaidi väärkasutust, võime edastada isikuandmed pädevatele asutustele.

Juurdepääsuportaal

Through our portal you can access a management environment where you can set, specify and change things yourself.

Tellimuse protsess

Kui te esitate meile tellimuse, kasutame teie isikuandmeid selle töötlemiseks. Kui te esitate meile tellimuse, kasutame teie isikuandmeid selle töötlemiseks. Kui see on vajalik nõuetekohaseks käitlemiseks, võime edastada teie isikuandmeid ka kolmandatele isikutele. See puudutab makse käsitlemist ja paki saatmist. Selle kohta saate täpsemalt lugeda hiljem käesolevast privaatsuspoliitikast.

Reklaamipaus

Lisaks meie veebisaidil olevale teabele võime teid teavitada meie (uutest) toodetest ja teenustest: - posti teel - e-posti teel - sotsiaalmeedia kaudu - telefoni teel.

Kontaktvorm ja uudiskiri

Pakume uudiskirja, millega soovime teavitada huvilisi meie toodetest ja/või teenustest. Iga uudiskiri sisaldab linki, mille abil saate tellimusest loobuda. Teie e-posti aadress lisatakse automaatselt tellijate nimekirja. Kui täidate veebilehel kontaktvormi või saadate meile e-kirja, säilitatakse teie saadetud andmeid nii kaua, kuni vormi või teie e-kirja sisu nõuab nendele täielikku vastamist ja nende käsitlemist.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Peale teie tellimuse töötlemisega seotud teabe ei edasta me mingeid muid andmeid kolmandatele isikutele.

Google Analytics

Kasutame Google Analytics'it, et saada teavet, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Oleme sõlminud Google'iga töötluslepingu, et sõlmida kokkulepped selle kohta, kuidas me oma andmeid käsitleme. Lisaks sellele ei ole me andnud Google'il luba kasutada saadud Analytics'i teavet teiste Google'i teenuste jaoks.

Turvalisus

Me oleme kasutusele võtnud turvameetmed, et piirata isikuandmete väärkasutamist ja volitamata juurdepääsu neile. Konkreetselt välja tuues kasutame järgnevaid meetmeid: - Kasutame turvalisi ühendusi (Secure Sockets Layer ehk SSL), mis kaitsevad kogu teie ja meie veebisaidi vahelist teavet, kui sisestate isikuandmeid. Meie platvorme uuendatakse pidevalt, et tagada parim turvalisus.

Kolmandate osapoolte veebilehed

Käesolev privaatsuspoliitika ei kehti kolmandate isikute veebilehtede kohta, mis on seotud käesoleva veebilehega. Me ei saa garanteerida, et need kolmandad isikud käitlevad teie isikuandmeid usaldusväärselt või turvaliselt. Soovitame enne nende veebilehtede kasutamist lugeda nende privaatsuspoliitikat.

Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Me jätame endale õiguse teha muudatusi käesolevas privaatsuspoliitikas. Soovitame teil regulaarselt tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga, et te oleksite nendest muudatustest teadlik.

Teie andmete vaatamine ja muutmine

Kui teil on küsimusi meie privaatsuspoliitika kohta või küsimusi seoses juurdepääsuga teie isikuandmetele ja nende muutmisega (või kustutamisega), võite meiega igal ajal ühendust võtta, kasutades allpool toodud andmeid:

Auto-matid.com
Aadress: PO Box 160
Sihtnumber: 8281 AD
Linn: Genemuiden
E-posti aadress: info@auto-matid.com